klart.no

Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik mulighet til å kommunisere direkte med både kunder, ansatte osv. på sms. Du legger selv inn de personene du ønsker å kunne sende til og kan da sende en melding til en av disse eller til en gruppe som du selv definerer. Et meget enkelt og brukervennlig system som vil vise seg å være både kostnad- og ressurssparende for din bedrift!

Ønsker du å bestille dette nå?
Send en e-post til: post@klart.no eller ring: 920 50 766

klart.no driftes av YoYo Mobile as